Jeśli chcemy korzystać z majątku, który odziedziczyliśmy, powinniśmy pamiętać o tym, że niezbędne nam będzie w tym celu poświadczenie naszego prawa do spadku. Do niedawna jedynym sposobem jego uzyskania było wystąpienie do sądu w celu stwierdzenia spadku. Niestety, wiązało się to nie tylko z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku, ale i z oczekiwaniem na rozprawę, co mogło trwać nawet kilka miesięcy.

 POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA

Na szczęście, dziś polski system prawny proponuje nam również rozwiązanie alternatywne, takim mianem można bowiem określić notarialne poświadczenie dziedziczenia. Dzięki temu proces z kilku miesięcy skraca się do zaledwie kilku dni, a wizyta w kancelarii nie powinna trwać dłużej niż godzinę. Takie rozwiązanie jest chwalone przez samych spadkobierców również dlatego, że pozwala im na uniknięcie niepotrzebnego stresu, spadkobiercy mogą bowiem umówić się na spotkanie z notariuszem w terminie, który im samum najbardziej odpowiada, od niego też dowiadują się o tym, jakie dokumenty powinni zabrać ze sobą. W kancelarii dochodzi do jednoczesnego spotkania wszystkich tych osób, które są brane pod uwagę jako spadkobiercy.

Ubieganie się o zachowek

Notariusz jest w takim przypadku odpowiedzialny za przygotowanie protokołu dziedziczenia. W dokumencie tym mamy do czynienia ze zgodnym oświadczeniem spadkobierców. tu warto przypomnieć o tym, że składanie fałszywych oświadczeń nie jest dobrym rozwiązaniem, decydując się na taki krok musimy bowiem liczyć się z odpowiedzialnością karną. Jeśli mamy do czynienia z testamentem, dochodzi podczas takiego spotkania zarówno do jego otwarcia, jak i do ogłoszenia, gdy zaś istnieje taka konieczność, spadkobiercy opowiadają się za przyjęciem lub odrzuceniem spadku.

Kiedy notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ?

Notariusz może wówczas przygotować akt poświadczenia dziedziczenia i zarejestrować go w rejestrze KRN. Natychmiast mamy też do czynienia z potwierdzeniem, że doszło do rejestracji. Oczywiście, w pewnych okolicznościach nie jest ona możliwa. Z sytuacją taką mamy do czynienia choćby wówczas, gdy już uprzednio dokonano poświadczenia dziedziczenia po tej samej osobie.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz