Śmierć bliskich to sprawa, która potrafi w diametralny sposób zmienić nasze życie. W większości przypadków ciągnie za sobą również konieczność rozwiązania spraw związanych ze spadkiem zmarłego. Polskie prawo daje nam sporo czasu na podjęcie ważnych decyzji dotyczących dziedziczenia, jednak prędzej czy później będziemy musieli się tym zająć. Sprawdź więc, co musisz załatwić, jeśli dostałeś spadek.

Czym jest spadek, kogo dotyczy?

Spadek są to wszystkie prawa i obowiązki, które spadkodawca przekazuje spadkobiercom z chwilą śmierci. Według prawa elementami spadku jest wszystko to, co wpływa na sytuację prawną, czyli m.in. papiery wartościowe, lokaty, posiadane nieruchomości i ruchomości, a także wszystkie prywatne rzeczy spadkodawcy. Spadek możemy przyjąć lub odrzucić, to, jak odrzucić spadek zostało opisane na www.konstytucje.pl.

Wyróżniamy dwa rodzaje dziedziczenia, tj. testamentowe i ustawowe. Powołanie do dziedziczenia testamentowego następuje poprzez sporządzenie przez spadkodawcę testamentu. Wówczas sprawa spadkowa dotyczy wszystkich tych, którzy zostali ujęci w tym piśmie. Do dziedziczenia ustawowego dochodzi jeśli zmarły nie pozostawił po sobie takiego dokumentu lub gdy żadna z osób powołanych do dziedziczenia nie chce, lub nie może przyjąć spadku. W takim przypadku sprawy dotyczą głównie małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo i dziadków zmarłego.

Jak przeprowadzić sprawę spadkową u notariusza?

Sprawa spadkowa może być przeprowadzana za pośrednictwem sądu lub notariusza. Obecnie bardzo często wystarcza ta druga opcja, jednak są sytuacje, w których niezbędna jest wizyta w sądzie. Są to przypadki, gdzie np. podczas sporządzenia protokołu nie byli obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy lub gdy zmarły nie posiadał żadnego obywatelstwa albo nie mieszkał na terenie naszego kraju. W większości przypadków jednak notariusz ma prawo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Co musi być więc załatwione u notariusza?

Umów się na sporządzenie protokołu dziedziczenia

Bez względu na rodzaj dziedziczenia, procedura rozpoczyna się od sporządzenia protokołu dziedziczenia. Dokument ten ma określić, kto jest spadkobiercą oraz wskazuje na różne okoliczności mogące wpływać na przeniesienie spadku. Ważne jest, aby podczas sporządzania takiego dokumentu, obecne były wszystkie osoby, które są potencjalnymi spadkobiercami. Notariusz bowiem poinformuje nas wtedy o wszystkich naszych obowiązkach i prawach związanych z dziedziczeniem. Jeżeli testament nie został do tego czasu złożony, notariusz ma obowiązek go ogłosić. Do sporządzenia protokołu dziedziczenia niezbędne są: oświadczenie spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpis aktu cywilnego osób powołanych ustawowo do dziedziczenia oraz inne dokumenty mogące wpływać na przebieg sprawy spadkowej.

Sporządzanie aktu poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument potwierdzający przyjęcia spadku przez spadkobiercę. Notariusz sporządza takie pismo po przygotowaniu protokołu dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia musi zawierać informacje takie jak: tytuł dziedziczenia, lista spadkobierców i ich udział w dziedziczeniu. Istotne jest, aby możliwie szybko sporządzić taki dokument, aby móc udowodnić swoje prawa do dóbr, w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Rejestracja aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym

Czynność ta należy do obowiązków notariusza, więc my osobiście nie musimy zaprzątać sobie tym głowy. Ważne jednak, by przypilnować, aby procedura ta została wykonana, byśmy mieli możliwość potwierdzenia nabycia spadku. Jest to ostatni krok w sprawie spadkowej u notariusza.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz