Notariusz to prawnik powołany przez Ministra Sprawiedliwości, który dokonuje czynności notarialnych, które mają charakter dokumentu urzędowego. Należą do nich np. dokonanie odpisu dokumentu, sporządzenie aktu dziedziczenia, sporządzenie poświadczenia.

Tajemnica notarialna

Notariusz to osoba zaufania publicznego. W ramach swojej działalności musi on zachować tajemnice na temat wszystkich okoliczności, które były mu ujawnione w związku z wykonywana czynnością notarialną. Prawnik czuwa by zostały zabezpieczone prawa i interesy stron oraz innych osób, dla których ta czynność może powodować skutki prawne. Warto wiedzieć, że tajemnica notarialna nie ustaje w momencie odwołania notariusza. Do zwolnienia z tajemnicy uprawniony będzie zawsze Minister Sprawiedliwości. Notariusz nie jest także zobowiązany tajemnicą w ramach przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jeśli wybierzemy doświadczonego oraz sprawdzonego notariusza mamy gwarancję, że dane osobowe, historie rodzinne czy tajemnice handlowe firmy nie będą wyjawione. Dobry notariusz ma odpowiednie środki, by wszystkie przekazywane w kancelarii informacje były odpowiednio chronione. Dodatkowo jest to również osoba niezależna od każdej ze stron czynności prawnej, dlatego można jej zaufać.

Jak przygotować się do wizyty u notariusza?

Najpierw trzeba dostarczyć wszystkie dokumenty, które będą konieczne, by dało się dokonać czynność notarialną razem z danymi stron i innymi wymaganymi informacjami. Oddając dokumenty do dyspozycji umożliwimy przygotowanie wybranej czynności. W ten sposób notariusz będzie miał okazje do tego, by spokojnie przygotować dokument i dopilnować, by niczego tam nie brakowało. Jednocześnie będzie to ważne, ponieważ usprawni i przyspieszy przeprowadzenie czynności w kancelarii. Gdy już będzie pełny komplet dokumentów trzeba uzgodnić z notariuszem termin dokonania czynności notarialnej.

Czynności notarialne

Stwierdzenie tożsamości

Należy wiedzieć, że notariusz przy dokonywaniu czynności zawsze będzie miał obowiązek sprawdzać tożsamość osób, które będą w czynności brały udział. Klient może posługiwać się dokumentem przewidzianym prawem jak dowód osobisty, paszport czy karta pobytu. Klient będzie zobowiązany do tego, by upewnić się, że dokument jest ważny i termin nie minął. Jeśli stroną czynności nie będzie osoba fizyczna ale np. spółka to wtedy będzie trzeba przygotować dokumenty takie jak odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Na tej podstawie notariusz będzie mógł sprawdzić jak to wygląda jeśli chodzi o to czy dana osoba prawna może stawać do realizacji czynności. Przygotowanie wszystkich dokumentów również będzie usprawniać możliwość dokonania czynności bez opóźnień na czym stronom też będzie zależeć.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz