Osoby zastanawiające się nad udzieleniem komuś pełnomocnictwo zwykle mają świadomość tego, że polskie prawo umożliwia stosowanie takiego rozwiązania. Niestety, bardzo często nie wiedzą wiele więcej. Są zdziwione tym, że możemy mówić o kilku rodzajach pełnomocnictw i nie ukrywają zaskoczenia, że ich nazwy nie zawsze znaczą to, czego można byłoby się spodziewać.

Na wstępie warto zwrócić uwagę na to, że niemal zawsze mamy do czynienia zarówno z mocodawcą, jak i z pełnomocnikiem. Mocodawcą nazywamy osobę udzielającą pełnomocnictwa, pełnomocnikiem zaś tę, która je otrzymuje. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Nie bez znaczenia jest i to, że choć mocodawca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, na pełnomocniku nie spoczywa już tego rodzaju obowiązek.

Pełnomocnictwo – definicja

W myśl polskiego prawa mówiąc o pełnomocnictwie mamy na myśli jednostronną czynność prawną, która następuje w momencie, w którym mocodawca decyduje się na udzielenie umocowania pełnomocnikowi. Zawsze odnosi się to od określonych czynności, jakie mają być wykonane w jego imieniu. Słowo to nie pojawia się tu przez przypadek i jest wyrazem troski prawodawcy o interesy mocodawcy.

Rodzaje pełnomocnictw

Kolejnym zagadnieniem, któremu należy poświęcić uwagę są rodzaje pełnomocnictw.

Udzielenie pełnomocnictwa

Najczęściej mamy do czynienia z pełnomocnictwem ogólnym, a więc takim, które odnosi się do czynności zwykłego zarządu. W określonych przypadkach okazuje się ono jednak niewystarczające, stąd też mamy do czynienia w polskim prawie również z pełnomocnictwem szczegółowym oraz rodzajowym. Innym ciekawym terminem wiążącym się bezpośrednio z pełnomocnictwami wydaje się być prokura. Mówiąc o niej mamy na myśli pełnomocnictwo, jakiego przedsiębiorca udziela po to, aby jakiś inny podmiot reprezentował go tak w czynnościach sądowych, jak i pozasądowych.

Forma pełnomocnictwa różni się w zależności od tego, z jakim pełnomocnictwem mamy do czynienia. Klasyczna forma pisemna pojawia się przede wszystkim w przypadku pełnomocnictwa ogólnego, gdy zaś mamy do czynienia z pełnomocnictwem szczegółowym bardzo często pojawia się obowiązek podpisania aktu notarialnego. Pełnomocnik, poza ściśle określonymi w prawie przypadkami, nie może być drugą stroną czynności prawnej.

Odwołanie pełnomocnictwa

Musi też mieć świadomość tego, że pełnomocnictwo może być odwołane w każdej chwili. Co ważne, nie musi nastąpić to w takiej formie, w jakiej doszło do jego nadania, choć prawnicy radzą, aby w tym przypadku zachować konsekwencję. Pełnomocnictwo może też wygasać między innymi wówczas, gdy umrze któraś z jego stron.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz