Notarialny Rejestr Testamentów ma zmniejszyć ryzyko, że testament zostanie ukryty, schowany czy zniszczony bądź też nikt się o nim nie dowie, albo też będzie ujawniony z opóźnieniem. Ma on również ułatwiać dotarcie do testamentu testatora spadkobiercom. Utworzony został przez Krajową Radę Notarialną na podstawie regulacji notariatu oraz postanowień Konwencji z Bazylei z roku 1972, która dotyczyła stworzenia systemu rejestracji testamentów. Funkcjonuje w Polsce od października 2011 roku.

Jakich informacji dostarcza NORT?

Znajdziemy tam wyłącznie potwierdzenie, że dana osoba sporządziła testament albo go zdeponowała w konkretnej kancelarii notarialnej u notariusza. Nie ma tam żadnych treści poszczególnych testamentów. Za życia testatora testament będzie niejawny. O tym, że taki testament istnieje będzie się można dowiedzieć dopiero w momencie jego śmierci po tym jak okaże się akt zgonu. NORT to rejestr, który ma charakter poszukiwawczy. Dzięki niemu łatwiej będzie uzyskiwać informacje, że osoba zmarła sporządziła testament i będzie można dowiedzieć się, gdzie można go znaleźć.

Jaki testament może być rejestrowany w NORT i ile będzie to kosztowało?

W NORT rejestrować można zarówno testament, który będzie notarialny, własnoręczny pod warunkiem, że złoży się drugi w notarialnym depozycie. Do rejestru wpisać można jedynie testamenty, za które notariat może przyjąć odpowiedzialność. Rejestr prowadzony jest elektronicznie, a dostęp będzie wymagał pośrednictwa notariusza. Jedynie notariusze mogą rejestrować testamenty i wyłącznie za ich pośrednictwem będzie można uzyskać do nich dostęp po tym jak będzie można przedstawić akt zgonu osoby, która była twórca testamentu. Rejestracja testamentu w NORT przez testatora będzie bezpłatna. Odpłatne będzie zaś poszukiwanie informacji o testamencie jaki tam zostanie zarejestrowany. Opłata ponoszona będzie przez osobę, która poszukuje testamentu. Za wypis informujący o tym, czy testament został lub nie zarejestrowany poszukujący będzie płacił około 100-150 zł.

Notarialny rejestr testamentów

Kiedy zarejestrować testament?

Rejestracja testamentu w NORT nie będzie obowiązkowa i nie następuje na wniosek testatora złożony u dowolnego notariusza. Poprawnie sporządzony testament będzie ważny niezależnie od tego czy jest zarejestrowany czy też nie. Ponadto jeżeli testator zarejestrował testament może za swojego życia aktualizować jego treść, jak tez żądać jego usunięcia z rejestru bez podawania przyczyn.

Jeśli testator będzie decydował się na rejestrowanie testamentu notariusz wprowadza dane do rejestru za pomocą bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oprocz tego w treści testamentu czy protokołu notariusza zamieszcza się również złożony przez testatora wniosek o rejestrowanie sporządzonego albo też deponowanego testamentu bądź tez oświadczenie o rezygnacji z tego typu możliwości. Po zarejestrowaniu testator będzie otrzymywał z rejestru potwierdzenie o tym, że testament został tam umieszczony.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz