Przed notariuszem dokonać można całego szeregu różnorakich czynności. Najbardziej popularne to oczywiście podpisywanie umów, ale warto wiedzieć, że u notariusza dokonuje się także innych czynności.

Działanie wyłącznie w kancelarii

Notariusz będzie dokonywał czynności co do zasady tylko w swojej kancelarii. Zgodnie z ustawą o notariacie praktykujący notariusz musi mieć kancelarię, która będzie spełniać wymagania jeśli chodzi o lokal, w jakim będzie pracował. Jeśli chcemy dokonać czynności u notariusza zawsze musimy pojawić się w jego kancelarii. Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach notariusz może pojawić się u swojego klienta. Takie sytuacje maja miejsce w przypadku osób obłożnie chorych czy przebywających w szpitalu.

Taka sesja wyjazdowa może także wiązać się z innymi okolicznościami. Notariusz spisuje protokoł walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Bywa, że uczestników jest bardzo wielu, dlatego w takiej sytuacji odbywa się to w specjalnym pomieszczeniu. Notariusz więc musi opuścić swoja kancelarię i wtedy udaje się do klienta.

Umówić się wcześniej

Przed podpisaniem aktu należy umówić się z notariuszem na rozmowę. W trakcie jej trwania trzeba będzie przedstawić główne założenia umowy. Przychodząc na takie spotkanie na pewno warto się przygotować. Między innymi należy zabrać ze sobą wszystkie potrzebne w sprawie dokumenty. Zalicza się do nich odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie o samodzielności lokalu, wypis z ewidencji gruntów, wypis z kartoteki lokali, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, postanowienie o nabyciu spadku, odpis z KRS. Rodzaj dostarczonych do notariusza dokumentów oczywiście uzależniony będzie zawsze od konkretnej sprawy o jaką będzie chodziło. To wyliczenie ma wyłącznie przykładowy charakter.

Na rozmowę z notariuszem, umawiać się należy telefonicznie, rzadziej mailem. Podczas wstępnej, telefonicznej rozmowy będzie można dowiedzieć się od notariusza jakie dokumenty będzie trzeba przygotować. Wiele spraw ma charakter klasyczny, dlatego już pracownik sekretariatu będzie wiedział jakie pisma i dokumenty należy przygotować, by u notariusza taką sprawę załatwić.

Jeśli nie przygotujemy się do rozmowy w kancelarii notariusza to wtedy notariusz na umówionym spotkaniu powie dokładnie jakie dokumenty należy przygotować i w jakim terminie musza być one dostarczone. Dokumenty przesyłać można poczta albo tez warto je dostarczyć osobiście.

Co potrzeba u notariusza

Dowód osobisty

Przy dokonywaniu czynności u notariusza trzeba mieć dowód osobisty albo inny dokument, który będzie potwierdzał tożsamość. Przed dokonaniem czynności notariusz będzie sprawdzał dane personalne osób, które staja przed nim. Warto także mieć numer NIP, ponieważ przy podpisywaniu umowy będzie on również umieszczany obok danych stron.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz