Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt wprowadzający wiele istotnych zmian dotyczących zawodów prawniczych, w tym zawodu notariusza. Dotychczasowe przepisy przewidywały po pomyślnie zdanym egzaminie obowiązek odbycia asesury w kancelarii notarialnej, zanim będzie można prowadzić samodzielną praktykę we własnej kancelarii. Pierwszy projekt ministerialny zakładał, że wystarczy zdany egzamin, aby móc prowadzić kancelarię notarialną, jednak protesty środowiska spowodowały, że rząd wycofał się z propozycji. W następnej wersji projektu zmian legislacyjnych pojawił się na to miejsce przepis wprowadzający nieco inne rozwiązanie, mianowicie tak zwaną czasową nominację na notariusza, mającą na celu ułatwienie startu zawodowego tym młodym prawnikom, którzy zdali egzamin notarialny, a nie znaleźli miejsca do odbycia asesury. Tak więc dotychczasowy system nie ulega zasadniczym zmianom, natomiast daje możliwość uzyskania czasowej, konkretnie trzyletniej nominacji na notariusza. Z pewnością jest to korzystne rozwiązanie dla osób, które zdały egzamin i nie mogąc uzyskać asesury nie będą skazane na zerwanie ciągłości w rozwoju zawodowym. Nowe przepisy wprowadzają także ostrzejsze regulacje w zakresie urlopów szkoleniowych osób, które przygotowują się do egzaminu radcowskiego, notarialnego czy adwokackiego. Taki urlop będzie możliwy tylko raz i płacony w 80%, zamiast, jak do tej pory, w 100%.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz