Notarialny Rejestr Testamentów to wyjątkowo interesujące rozwiązanie. Pojawił się przede wszystkim po to, aby uchronić nas przed sytuacją, w której testament spadkobiercy jest nieznany lub jest ujawniany z opóźnieniem, choćby już po przeprowadzeniu postępowania spadkowego, co budzi ogromne zamieszanie prawne.

Rejestr jest też znakomitym rozwiązaniem dla samych spadkodawców, pozwala bowiem na odnalezienie ostatniej woli spadkodawcy już po jego śmierci.

Jakie testamenty podlegają rejestrowi

Do rejestru trafiają nie tylko testamenty notarialne, ale i te, które zostały sporządzone własnoręcznie pod warunkiem, że zostały przekazane do depozytu notariuszowi. Na notariuszu spoczywa obowiązek rejestrowania testamentu w NORT. Wniosek taki może być złożony bezpośrednio w testamencie notarialnym, może jednak również pojawić się w protokole przyjęcia testamentu własnoręcznego do depozytu oraz w odrębnym protokole. Z tą ostatnią sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy mówimy o testamencie notarialnym, który wcześniej nie został jednak zarejestrowany.

Rejestr testamentów

Notarialny Rejestr Testamentów w praktyce

Przez cały czas życia testatora rejestr nie jest jawny. Nie można też zdobyć informacji o testamentach ujętych w NORT inaczej niż poprzez wizytę złożoną w kancelarii notarialnej. Co więcej, uzyskanie tego rodzaju danych jest możliwe dopiero po przedłożeniu odpisu skróconego aktu zgonu lub innego dokumentu, z którego wynika, że spadkodawca już nie żyje. Testator może też wnioskować o wykreślenie swojej ostatniej woli z NORT. Taki wniosek powinien zostać zamieszczony przez notariusza na testamencie notarialnym lub w protokole z przyjęcia testamentu własnoręcznego. NORT pozwala na dostęp do szeregu informacji.

Jakie informacje zawiera Notarialny Rejestr Testamentów?

Na pierwszy plan wysuwa się tu numer, który wynika bezpośrednio z wpisu w rejestrze, znaczenie ma jednak również data dokonania wpisu, data i miejsce sporządzenia testamentu notarialnego lub protokołu przyjęcia testamentu własnoręcznego, imię i nazwisko notariusza oraz siedziba jego kancelarii, a także numer PESEL testatora, jeśli podlega on ewidencji ludności w naszym kraju lub inny podobny numer ewidencyjny w innych okolicznościach.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz