Prastare, ale nadal wciąg aktualne są słowa – na świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Są one aktualne również współcześnie i również w odniesieniu do spadkobierców po osobie zmarłej, po której uzyskali oni składniki majątkowe. W przypadku dziedziczenia ważna będzie data otwarcia spadku a zatem również śmierć spadkodawcy.

Skutki powstania obowiązku podatkowego dla osób najbliższych

Dla podatnika jeśli chodzi o obowiązki podatkowe najważniejsze będzie określenie momentu powstania obowiązku podatkowego. To zdarzanie, z którym ustawa wiąże przymus świadczenia finansowego, kolejno zaś ulega zmianie w zindywidualizowane zobowiązanie podatkowe. Obecnie w przypadku dziedziczenia przez osoby najbliższe dla spadkodawcy jak małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbów, rodzeństwa, ojczyma, macochę, po zgłoszeniu do urzędu skarbowego będzie można skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatków od spadku.

Warunkiem będzie miedzy innymi zgłoszenie do opodatkowania powinno mieć miejsce w terminie 6 miesięcy licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Pamiętać trzeba również o tym, że równoważne z sądowym stwierdzeniem będzie także sporządzenie przez notariusza dokumentu w postaci aktu poświadczenia dziedziczenia.

Nabycie spadku przed 1 stycznia 2007 r.

Zaznaczyć jednak trzeba, że przepis art. 4a Ustawy, które uregulował spadkobranie przez najbliższych członków rodziny w korzystny sposób dopiero w roku 2007. Dodatkowo przepisy, które tą regulację wprowadziły ustanawiają zasadę, że w przypadku nabycia spadku przed rokiem 2007 nadal stosuje się przepisy wcześniej obowiązujące.

Opodatkowanie spadku

W stosunku do opodatkowania spadków, które było otwarte przed dniem 1 stycznia 2007 roku nadal stosuje się dużo mniej korzystne regulacje prawne, które obowiązywały do tej daty. Dlatego można powiedzieć, że przepisy w jakieś mierze zostały zmienione na korzyść, jednak ta zmiana nie każdego będzie dotyczyć, dlatego nie można powiedzieć, że jest to rozwiązanie doskonale. W tej sytuacji pojawia się jedynie możliwość zastosowania opodatkowania na niższym poziomie. Natomiast nie będzie możliwości korzystania ze zwolnienia jakie dotyczy spadków otwieranych po pierwszym stycznia 2007 roku.

Wobec tego dla ustalenia skutków podatkowych nabycia spadku przez osoby najbliższe ważne będzie dokładne ustalenie daty śmierci spadkodawcy. Jeśli spadkodawca umarł przed pierwszym stycznia 2007 ro w tej sytuacji będzie nadal obowiązywał stary przepis a co za tym idzie spadkobierca musi uiścić w urzędzie skarbowym podatek. Jeśli śmierć spadkodawcy nastąpiła po 1 stycznia 2007 r członkowie najbliższej rodziny jako spadkobiercy oczywiście przy spełnieniu pewnych warunków będą mogli korzystać z całkowitego zwolnienia spadku od podatku spadkowego, dzięki temu ogranicza się zobowiązania.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz