Spisanie testamentu daje nam możliwość zarządzania własnością na wypadek śmierci. Jeśli ktoś za życia chce dysponować co stanie się z jego majątkiem powinien skorzystać z testamentu albo innych form planowania spadkowego. Jeśli się o to nie zatroszczymy dojdzie do sytuacji, w której nastąpi dziedziczenie ustawowe, które może ciągnąć się nawet latami.

Testament – doskonałe rozwiązanie dla każdego

W testamencie spadkodawca będzie określał swoją ostatnią wole, rozporządza swoim majątkiem całością albo częścią na wypadek śmierci. To okazja do porządkowania wielu spraw. Testament daje możliwość uniknięcia po śmierci spadkodawcy sporów między spadkobiercami, pozwala również odwdzięczyć się za pomoc świadczoną za życia.

Testament sporządzić może każda osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Będą to osoby, które nie są ubezwłasnowolnione, mają 18 lat, bądź 16 jeśli zawarły związek małżeński. Testament może być sporządzany, zmieniany i odwołany wyłącznie przez spadkodawcę. Nie można przygotować wspólnych testamentów.

Napisać samemu czy z notariuszem?

Prawo spadkowe wyróżnia się formą sporządzania testamentu. Do zwykłych zalicza się testament własnoręczny, notarialny, allograficzny a wiec oświadczenie ustne wobec dwóch świadków. Natomiast formy szczególne to sporządzenie w momencie rychłej śmierci spadkodawcy, gdy niemożliwe będzie spisanie dokumentu. Tutaj można mówic o testamencie ustnym, podróżnym oraz wojskowym.

Najczęściej sporządza się testament zwykły własnoręczny bądź notarialny. Ten pierwszy musi być napisany własnoręcznie przez testatora z datą i podpisem. Nie może być wydrukowany komputerowo i podpisany. Sporządzanie takiego testamentu nic nie kosztuje. Jednak taka forma jest ryzykowna, ponieważ jego treść może być podważana. Może dojść do zagubienia czy zniszczenia. Dla ochrony można go wpisać do Notarialnego Rejestru Testamentów, by mógł być złożony w depozycie notarialnym.

spisywanie testamentu

Jeśli będziemy się decydować na sporządzanie testamentu u notariusza w formie aktu notarialnego można mieć pewność, że będzie sporządzany poprawnie, zgodny z prawem i będzie bezpiecznie przechowywany. Oryginał jest przechowywany w kancelarii przez 10 lat, a po tym okresie albo po likwidacji kancelarii zostaje przekazany do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Przed wizyta u notariusza warto będzie zadzwonić i zapytać o to jakie dokumenty są potrzebne, by testament sporządzić. Można będzie również poinformować jakie elementy w skład masy spadkowej będą włączone, umówić się na konkretny termin. Sporządzanie testamentu u notariusza zajmować będzie więcej czasu. Za każdym razem będzie trzeba również ponieść opłatę za przygotowanie zmiany w dokumencie:

50 zł netto + 23% VAT - za sporządzenie testamentu,

150 zł netto + 23% VAT - za sporządzenie testamentu zawierającego zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku,

30 zł netto + 23% VAT - za odwołanie testamentu.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz