Notariusz, dawniej zwany rejentem, to osoba, która zawodowo zajmuje się sporządzaniem umów prawnych oraz dokonywania innych, pokrewnych czynności, które są ściśle określone w odpowiedniej ustawie. Profesja notariusza należy do tych, które noszą miano zawodów zaufania publicznego. Jest to zatem zajęcie wymagające od jego wykonawcy pełnej dbałości o interesy swojego klienta. Klient w przypadku niedopełnienia obowiązków przez notariusza i zaistnienia szkody po jego stronie, ma prawo pociągnąć notariusza do odpowiedzialności cywilnej.

Jak zostać notariuszem

Aby móc wykonywać profesję notariusza należy: po pierwsze, ukończyć studia prawnicze, po drugie, zdać egzamin na aplikację notarialną, odbyć tę aplikację i zdać egzamin notarialny, a po trzecie, odbyć tzw. asesurę notarialną. Dopiero po przejściu tych kroków można wykonywać zawód notariusza. Nominację na to stanowisko otrzymuje się z rąk ministra sprawiedliwości. Jak już zostało nadmienione, notariusz może ponosić odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody, które poniósł jego klient. Jest to bardzo ważna zasada, ponieważ daje ona pewność, że notariusz będzie w pełni uczciwie wykonywał swoje obowiązki. Notariusz świadczy swojego rodzaju usługi wobec obywateli, ma więc wobec nich zobowiązania, biorąc przy tym na siebie pełną odpowiedzialność. Kolejnym zabezpieczeniem interesów obywatela jest możliwość pociągnięcia notariusza do odpowiedzialności dyscyplinarnej w oparciu o ustawę na temat prawa o notariacie oraz do odpowiedzialności karnej w oparciu o kodeks karny.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz