Akt notarialny to dokument urzędowy w szczególnej formie, który będzie poświadczał dokonanie czynności prawnej, przede wszystkim czynność zakupu nieruchomości. Sporządzany przez notariusza, a jeśli nie zachowa się formy aktu notarialnego czynność będzie bezskuteczna. W jakich okolicznościach będzie można unieważnić akt notarialny oraz jak można tego dokonać?

Okoliczności jakie pozwalają na unieważnienie aktu

Akt jest potwierdzeniem dokonanej czynności prawnej i można go unieważnić wyłącznie w oparciu o wady oświadczenia woli. Wady te są opisane oraz unormowane w Kodeksie cywilnym.

Brak świadomości czy swobody

Pierwsza wadą będzie brak świadomości czy swobody. Oświadczenie woli składane przez osobę, która znajdowała się w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji a także wyrażenie woli. Ustawodawca miał tu na myśli w szczególności choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy oraz inne zaburzenia czynności psychicznych.

Pozorność oświadczenia woli

Drugą wadą powodującą nieważność oświadczenia woli będzie pozorne złożenie oświadczenia drugiej stronie. Ważne będzie również to, że druga strona musi wiedzieć o tym, że jest to oświadczenie pozorne. Oświadczenie takie składane jest więc za jej zgodą. Ustawodawca mówi również, że jeśli oświadczenie jest składane, by ukryć inną czynność prawną ważność oświadcza się wtedy według właściwości tej ukrytej czynności.

Unieważnienie aktu notarialnego

Błąd istotny

W razie, gdy pojawi się błąd co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych składanego oświadczenia. Przy składaniu oświadczenia innej osobie uchylenie się od skutków będzie dopuszczalne wtedy gdy błąd wywołany jest przez tą osobę, nawet bez jej winy, albo gdy wiedziała o błędzie i mogła go zauważyć. Jak mówi ustawodawca można się powołać wyłącznie na błąd uzasadniający przepuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie nie składałby oświadczenia o takiej treści.

Zniekształcenie oświadczenia

Oświadczenie zniekształcone będzie miało takie same jak błąd przy złożeniu oświadczenia

Podstęp

Jeśli błąd wywołany będzie podstępem uchylenie się od skutków prawnych będzie możliwe, gdy błąd będzie istotny.

Groźba

Jeśli oświadczenie złożone jest pod wpływem groźby drugiej strony czy osoby trzeciej będzie się można uchylić od skutków prawnych oświadczenia, jeśli wynika, że osoba mogła obawiać się, że grozi jej niebezpieczeństwo.