Notariusz w kancelarii będzie przechowywał oryginały aktów notarialnych. Stronom i podmiotom zainteresowanym, jak sądom wieczystoksięgowym będzie wydawał jedynie odpisy aktów. Odpisy takie mogą być przydatne w wielu wypadkach. Między innymi w momencie, gdy będzie się prowadzić egzekucję komorniczą, przydatne przy załatwianiu spraw w banku czy urzędzie. Warto więc wiedzieć gdzie i kiedy można będzie uzyskać odpis aktu notarialnego.

Kiedy należy podpisać akt notarialny?

Przepisy prawa podają nam sytuacje, w których umowy czy inne formy czynności prawnych muszą mieć formę aktu notarialnego. Najczęściej spotykana sytuacja to zakup nieruchomości. Przy czym chodzić będzie tutaj tak samo o nieruchomość gruntową jak i lokal mieszkalny czy użytkowy. podobnie będzie, gdy będzie chciało się dokonać darowizny nieruchomości czy przygotować umowę dożywocia. Forma aktu notarialnego będzie niezbędna także do ustanowienia oddzielnej własności lokalu. Intercyzę a więc majątkową umowę małżeńską będzie można zawszeć jedynie w formie notarialnego aktu. Podobnie wygląda to przy umowie spółki, większość z tych umówi musi mieć formę aktu notarialnego.

Oryginał i odpis aktu notarialnego

Odpisy

Strona, która dokonuje czynności u notariusza będzie otrzymywać odpis aktu notarialnego dla siebie. Za taki odpis należy uiścić odpowiednią opłatę. Jednakże, gdyby odpis aktu zginął czy uległ zniszczeniu strona w każdej chwili może udać się do notariusza i ponownie taki odpis uzyskać. Jeśli chcemy go uzyskać trzeba udać się do kancelarii notarialnej, w której ten akt był sporządzony i zażądać wydania takiego dokumentu. Warto jednak wiedzieć o kilku sprawach. Nie jednego oficjalnego spisu aktów notarialnych. Dlatego jeśli chcemy uzyskać taki odpis trzeba się udać do tej kancelarii, gdzie akt był sporządzony. Odpis aktu może być wydajny jedynie stronie albo osobie, która ma w tym interes prawny. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że każdy odpis aktu notarialnego będzie dodatkowo płatny. Cena będzie uzależniona od ilości stron. Za każdą stronę będzie trzeba zapłacić. Cena odpisów jest także powiększona o podatek VAT, który zawsze musi pobierać notariusz.