Porozumieniem wspólników nazywamy umowę, która jest pomiędzy nimi zawierana. Do jej podpisania dochodzi w momencie, gdy pracują oni nad konkretnym projektem i chcą ustanowić obowiązujące zasady. Może być to jeszcze przed założeniem spółki, natomiast równie dobrze może ona już istnieć, a wspólnicy chcą doprecyzować pewne kwestie oraz opatrzyć je dodatkowymi postanowieniami. Takie porozumienie nie jest dokumentem regulowanym prawnie. Z tego powodu, jego treść i to czy w ogóle zostanie zawarte zależy tylko i wyłącznie od zainteresowanych stron. Najogólniej mówiąc porozumienie wspólników ustanawia pewne ramy oraz reguluje podstawy współpracy. W zależności od tego czy spółka ma dopiero powstać, czy już istnieje, uzgodnione zasady będą się od siebie nieco różnić. W drugim przypadku, porozumienie wspólników jest niezwykle przydatne, gdy nie chcecie ukazywać pewnych aspektów w sądzie rejestrowym. Oczywiście, w żaden sposób nie modyfikuje to dotychczas obowiązującej umowy spółki, ale może dookreślić nieuregulowane kwestie.

Kiedy możemy je zawrzeć?

Mając ogólną wiedzę czym jest porozumienie wspólników, warto doprecyzować i zadać pytanie kiedy dokładnie możemy je zawrzeć. Właściwie jedyną poprawną odpowiedzią jest – w każdym momencie. W trakcie trwania jakiegokolwiek wspólnie prowadzonego przez Was projektu możecie bez wahania stworzyć taki dokument. Po pierwsze, możecie sporządzić go na samym początku, kiedy Wasza spółka nie istnieje, ale wiecie, że dobrze byłoby ustanowić konkretne zasady współpracy. W nieco bardziej poważnych i kluczowych aspektach może okazać się ono nieocenione. Po drugie, porozumienie wspólników możecie stworzyć i podpisać, gdy posiadacie spółkę. Możliwe, że w umowie nie wszystkie interesujące Was aspekty są doprecyzowane, a w związku z prowadzonym projektem muszą zostać uregulowane. Takie porozumienie może przydać się również w sytuacji, gdy Wasza współpraca dobiega końca, a Wy chcecie dokonać odpowiedniego podziału.

W jakiej formie je zawrzeć?

Wiemy już czym i jest i kiedy możemy zawrzeć porozumienie wspólników, dlatego warto przejść do kolejnej kwestii, czyli tego jak ono powinno właściwie wyglądać. Forma dokumentu będzie bowiem wpływać na dalszą współpracę i kolejne podejmowane kroki. Jak już zostało to wcześniej wspomniane, porozumienie wspólników nie jest uregulowane prawnie, więc w tym obszarze masz właściwie pełną dowolność. Przed Tobą wiele sposobów do wyboru, możesz podpisać je pisemnie czy chociażby wymieniając się skanami ze swoim wspólnikiem. Natomiast, nie możemy zapomnieć o tym, że powinno ono mieć określoną formę z uwagi na ważność. Z tego powodu, choć mogłoby się wydawać, że nie mamy tutaj żadnych ograniczeń, w rzeczywistości, chcąc by porozumienie wspólników zostało skutecznie zawarte, powinno posiadać określoną strukturę. Jeżeli macie taką możliwość, warto aby to kancelaria prawna pomogła Wam je sporządzić.

Co powinno się w nim znaleźć?

Tak jak w przypadku samej formy, również i treść może być tak naprawdę dowolna. Natomiast, pamiętajmy, że to w dalszym ciągu dokument, który ma regulować konkretne kwestie, a nie utrudniać i komplikować, więc powinniśmy zastosować się do pewnych zasad. Po pierwsze, warto ustalić jaki będzie udział w zyskach. To ważny punkt w szczególności, gdy spółka dopiero ma powstać. Druga sprawa, czyli finansowanie projektu. Skąd będziemy czerpać środki i w jaki sposób będziemy się między sobą rozliczać? Kolejną kwestią jest ustalenie praw autorskich, a także uregulowanie zasad sprzedaży udziałów czy sposobu w jakim zakończony zostanie prowadzony projekt. Takich punktów może być naprawdę sporo, dlatego dobrze jeśli to kancelaria prawna pomaga Wam sprecyzować treść porozumienia.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz