Co można zrobić, by unikać żenujących kłótni rodzinnych o podział majątku po śmierci? Co można zrobić, jeśli będziemy chcieli inaczej rozporządzić własnością niż byłoby to związane z ustawowym dziedziczeniem? Wystarczy spisać testament i w ten sposób dokonać rozporządzania własnym majątkiem na wypadek śmierci.

W Polsce jednak zamiast testamentu zdecydowanie częściej mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Co więcej sam testament kojarzony będzie jedynie ze śmiercią, gdy na Zachodzie i w USA spisanie własnej woli jest dużo częstsze i powszechniejsze nawet pośród osób, które dopiero co skończyły 18 lat. O spisaniu testamentu warto pomyśleć odpowiednio wcześnie. Będzie można w każdej chwili go odwołać albo zmienić jego zapisy.

Skutki prawne wywiera on dopiero po naszej śmierci.

Trzeba także pamiętać, że testament w każdej cywili może być zmieniony, odwołany, będzie można spisać nowy, w którym zaznaczymy co jest zmienione albo tez będzie tam oznaczone, że całkowicie stary testament została odwołany. Małżeństwa musza pamiętać, że nie mogą wspólnie sporządzać testamentu. Każda osoba musi sporządzić sam taki testament.

Kto może napisać testament?

Testament może napisać każda osoba, która ma zdolność do czynności prawnych. Zdolność taką maja osoby, które nie są ubezwłasnowolnione decyzja sądu, mają 18 lat, albo 16 jeśli zawarły małżeństwo.

W jakiej formie?

Można mówić o trzech podstawowych sposobach na sporządzenie testamentu

Testament notarialny – sporządzony jest przez notariusza w formie aktu notarialnego

Testament własnoręczny – jak nazwa wskazuje musi być on własnoręcznie spisany, nie można go wydrukować z komputera i jedynie podpisać. Nie może go również przygotowywać inna osoba. Spisanie musi być własnoręczne przez osobę, która w tym przypadku jest spadkodawcą. Własnoręczność może sprawdzić sąd, przez powołanie w tym celu biegłego grafologa.

Oświadczenie ostatniej woli w formie ustnej tzw testament allograficzny – następuje wobec świadków, wśród których może być sekretarz powiatu albo gminy bądź kierownik urzędu stanu cywilnego. Takie osoby to oświadczenie spisują i poświadczają.

Istnieją również formy szczególne testamentu, które sporządzone sa w przypadku rychłej śmierci, gdy spisanie dokumentu samodzielnie nie będzie już możliwe. Robione są pisemnie i odręcznie. Zalicza się do tego testament ustny, podróżny a także wojskowy.

Niezbędne elementy testamentu

Co musi zawierać testament

Z przygotowywanego dokumentu jasno musi wynikać jaki jest zapis ostatniej woli. Spadkodawca powinien wskazać spadkobierców oraz zaznaczyć jakie elementy jego majątku będą oni otrzymywać. Przygotowany właściwie testament musi zawierać datę sporządzenia a także podpis spadkodawcy.

Kiedy testament jest nieważny?

Dokument będzie nieważny, jeśli przygotowany będzie przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, osobę ubezwłasnowolnioną bądź przez osobę, która działała w stanie wyłączającym świadome bądź swobodne powzięcie decyzji oraz wyrażenie woli.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz