Chwilówki to jeden z produktów rynku pozabankowego, który cieszy się od lat ogromną popularnością. Każdy z parabanków czy firm pożyczkowych oferuje zobowiązanie na nieco innych zasadach, jednak wszystkie produkty powinny spełniać określone normy, ponieważ kwestia ich udzielania regulowana jest przez prawo.

Jakie przepisy mają zastosowanie przy chwilówkach?

Firmy pożyczkowe oraz parabanki w oczach wielu osób uważane są za instytucje, które nie są objęte żadnym nadzorem. Jest to błędne rozumowanie, ponieważ muszą one przestrzegać przepisów prawa. Najważniejszą ustawą, która reguluje udzielnie szybkich pożyczek, jest ustawa antylichwiarska. Opracowana została z myślą o kredytobiorcach, jednak jej zapisy zostały przeniesione także na grunt pożyczek bankowych oraz pozabankowych. Jej akty są stale aktualizowane w celu jak najlepszej ochrony dłużników. W tej materii istotne są także zapisy kodeksu cywilnego. Na samym końcu warto zaznaczyć, że mimo że chwilówka nie jest kredytem w świetle prawa, pewne przepisy ustawy o kredycie konsumenckim również mają zastosowanie podczas udzielania szybkich pożyczek.

Jakie kwestie regulują przepisy prawa związane z chwilówkami?

Pierwszy z najważniejszych zapisów w ustawach, na które należy zwrócić szczególną uwagę to aspekt opłat za udzielnie zobowiązania. Prawnie ustanowiono kwestie związane z odsetkami, jak i kosztami pozaodsetkowymi pożyczek. Odsetki ustawowe to temat szerzej omówiony na blogu Chwilowkomania.pl, warto zapoznać się z zawartymi tam materiałami, by dowiedzieć się, ile wynoszą i jak je obliczyć.

Ponadto przepisy prawa określają, że umowa pożyczki na kwotę powyżej 1000 zł powinna być zawarta w formie dokumentowej. W czasie jej udzielania musi zostać sporządzony pisemny kontrakt, który określa jej parametry.

Jakie prawa przysługują pożyczkobiorcy?

Warto wiedzieć, że pożyczkobiorcy chwilówki przysługują pewne prawa, które określone zostały w przepisach. Pierwszym z nich jest możliwość odstąpienia od umowy pożyczki bez podawania przyczyny w czasie 14 dni od daty zawarcia kontraktu. Z tytułu tego nie ponosi się żadnych kosztów, konieczne jest jednak zwrócenie całej kwoty pożyczki, zazwyczaj w czasie 30 dni. Pożyczkodawca ma prawo naliczyć odsetki za okres, w którego czasie trwania pożyczkobiorca mógł korzystać ze środków.

Kolejnym z ważnych praw związanych z chwilówkami jest możliwość zwrotu części opłat przy wcześniejszej spłacie pożyczki. Koszty jej udzielenia powinny być rozliczone proporcjonalnie do czasu, przez jaki pożyczkobiorca korzystał z kapitału. Prawo do wcześniejszej spłaty nie wymaga informowania o tym instytucji, która udziela zobowiązania.

Pozostałe prawa pożyczkobiorcy dotyczą: zapoznania się z dostępną na rynku ofertą firm pożyczkowych, pozyskania kompletnych, klarownych oraz zgodnych z prawdą informacji na temat wszystkich warunków pożyczki, a także dowiedzenia się, jakie przesłanki był powodem do negatywnej decyzji pożyczkowej (warto jednak zaznaczyć, że w przypadku chwilówek w większości przypadków zapadają postanowienia pozytywne).

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz