Różnica w opłatach notarialnych, gdy kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym, a gdy dokonujemy zakupu u dewelopera – temat pozornie błahy, jednak jak się okazuje rodzący wiele nieporozumień i stereotypowych opinii. Opłaty, które musimy uiścić w obu przypadkach nie są takie same. Poniżej zostało przedstawione wytłumaczenie – jakich opłat powinniśmy się spodziewać w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera i nieruchomości z rynku wtórnego.

Taksa notarialna

Opłaty przy zakupie „używanego” mieszkania wyglądają następująco: taksa notarialna (plus podatek od towarów i usług (VAT)) zależna od wartości nieruchomości, dodatkowo – opłata sądowa za wniosek o wpis własności do księgi wieczystej oraz podatek od czynności cywilno prawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości. Wynagrodzenie notariusza stanowi tu jedynie taksa notarialna.

W przypadku pozostałych opłat notariusz, inaczej zwany rejentem, będąc płatnikiem podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatku VAT, a także poborcą opłat sądowych, zobowiązany jest do pobierania wyżej wymienionych opłat przy każdym sporządzeniu umowy sprzedaży. Następnie, notariusz jest zobowiązany do przekazania określonych opłat do odpowiednich instytucji, tzn. sądu wieczystoksięgowego oraz urzędu skarbowego.

Podatek VAT

W przypadku zakupu mieszkania u dewelopera jest inaczej. W przypadku, gdy jedna ze stron transakcji jest płatnikiem podatku VAT (od towarów i usług), umowa jest zwolniona z podatku od czynności cywilno prawnych. Innymi słowy, deweloper, będąc płatnikiem podatku VAT, w cenie mieszkania uwzględnia wartość tegoż podatku.

Wizyta u notariusza

W tej sytuacji umowa sporządzona u rejenta jest zwolniona z podatku PCC, co powoduje, że kwota jaką musimy zapłacić w kancelarii notarialnej będzie mniejsza niż w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym.

W przypadku zakupu nowego mieszkania dochodzi kwestia założenia księgi wieczystej. Jest to dodatkowy koszt – wyższa opłata sądowa. Obecnie jest to koszt 60 zł. Dodatkowo, jeśli zakup mieszkania jest finansowany kredytem hipotecznym musimy mieć kolejny wniosek o wpisanie tejże hipoteki do księgi wieczystej – musimy doliczyć 200 zł do opłaty sądowej. Należy zaznaczyć, iż ostatni z wymienionych kosztów dotyczy zarówno mieszkań na rynku wtórnym jak i deweloperskim.

Mamy nadzieję, że powyższy tekst choć trochę wyjaśni kwestię opłat i podatków w przypadku kupna mieszkania, a kupujący będą bardziej świadomi kosztów, które na nich czekają.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz