Z chwilą śmierci spadkodawcy jego zgromadzony za życia majątek czy też zaciągnięte zobowiązania przechodzą na spadkobierców. Jeśli nieboszczyk nie zostawił testamentu dziedziczenie będzie się realizować w kolejności ustawowej. W omówionym przykładzie oznacza, że to w chwili śmierci męża spadkobiercami są żona i dzieci a dalej ewentualnie wnuki.

W takiej sytuacji każdy spadkobierca z osobna może:

- przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi – to tak zwane proste przyjęcie. Wtedy za ewentualne długi spadkodawcy odpowiada się całym majątkiem do wysokości długów, nawet jeśli są większe niż majątek.

- spadek z ograniczoną odpowiedzialnością za długi – tak zwane przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Wtedy spadkobierca odpowiada za długi, ale jedynie do wysokości otrzymanego spadku

- odrzucić spadek – wtedy nie dziedziczy się ani majątku ani długów, traktuje się go tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Udział przechodzi na dzieci, chyba że też odrzuca spadek.

Na złożenie oświadczenia o przyjęciu czy odrzuceniu spadku spadkobierca ma 6 miesięcy od momentu, gdy dowiedział się o prawie do spadku. Brak oświadczenia będzie równał się przyjęciu spadku. Spadkobiercy mogą także zrzec się dziedziczenia. Zrzeczenie się dziedziczenia to umowa zawarta w formie aktu notarialnego między spadkodawca a przyszłym spadkobiercą co zakłada, że zrzekający się tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Jednocześnie traci się prawo do zachowku. Umowę można zawrzeć jedynie za życia przyszłego spadkodawcy. Umowa zrzeczenia się obejmuje dzieci i wnuki, jeśli nie było to zastrzeżone.

Spłata kredytu po zmarłym

Kto jest zobowiązany do spłaty kredytu po zmarłym?

Ktoś musi spłacić kredyt po zmarłym. Wiele będzie zależeć od tego jakie będą warunki umowy na jakich ten kredyt był zawarty. Kredyt gotówkowy bez ubezpieczenia na zycie i poręczenia nie jest zabezpieczony i wchodzi do masy spadkowej, podlegać będzie dziedziczeniu. Te osoby, które przyjmą spadek musza spłacić taki dług. Kredyt z ubezpieczeniem na życie to kredyt przynajmniej w części nie będzie wchodził do masy spadkowej, spłata będzie regulowana z polisy. Jeśli nie pokryje ona całego ubezpieczenia to wtedy będzie opłata ponoszona w pozostałej części z masy spadkowej.

Kredyt jest zabezpieczony poręczeniem. Żyrant poręczający kredyt zobowiązuje się do tego, że spłaci cały dług w sytuacji, gdy nie może tego zrobić kredytobiorca również w przypadku jego śmierci. W sytuacji, gdy spadkobiercy rezygnują ze spadku poręczyciel będzie jedynym dłużnikiem od którego bank może starać się uzyskać spłatę kredytu.

 

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz