Notariusz to osoba zaufania publicznego, która ma obowiązek przestrzegać podstawowe zasady etyki zawodowej. Osobista reklama notariusza w jakiekolwiek postaci będzie zabroniona i jest uznawana za czyn nieuczciwej konkurencji. Dozwolone jest jednak zakładanie stron internetowych i umieszczenie tablic informacyjnych o tym gdzie kancelaria notarialna się znajduje.

Zgodnie z Ustawą o Notariacie notariusz to osoba, która powołana będzie do dokonywania czynności, którym strony chcą nadać formę notarialną. To, że notariusz jest osobą zaufania publicznego sprawia, że będzie korzystać z tej ochrony jaka przyznawana jest funkcjonariuszom publicznym, dlatego nie prowadzi on działalności gospodarczej i nie będzie przedsiębiorcą.

Wszelkie czynności jakie są dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem to dokumenty urzędowe, co do których obowiązuje domniemanie autentyczności. Notariusz ma obowiązek przestrzegać podstawowe zasady moralne oraz zasady etyki zawodowej przy zachowaniu bezstronności oraz tajemnicy zawodowej, stosować poszanowanie zasad uczciwości. Notariusz musi wystrzegać się nieuczciwej konkurencji zawodowej. Obowiązuje go Kodeks Etyki Zawodowej Notariuszy.

Obowiązujące zakazy notariuszy

Reklama zawodowa

Za reklamę notariusza należy rozumieć jego wypowiedź, bądź bliskiej osoby, która będzie zachęcać do korzystania z czynności notarialnych lub taką wypowiedź, która będzie zachęcać do nabycia usług, jeśli nawet sprawiają wrażenie neutralnej formy przekazu. Wypowiedzi notariusza w szczególności do środków masowego przekazu nie mogą nawiązywać do prowadzonej przez niego działalności zawodowej.

Niedopuszczalny będzie także sponsoring notariusza, przez co mógłby on być kojarzony z osobą sponsora. Prowadzenie reklamy zawodowej stanowiłoby naruszenie podstawowych zasad etyki zawodowej a także dobrych obyczajów i jako czyn nieuczciwej konkurencji będzie stanowić podstawę do tego, by wszczynać postępowanie dyscyplinarne przez innego notariusza czy Krajową Radę Notarialną.

Dozwolona forma reklamy

Taką dozwoloną formą reklamy będzie przygotowywanie stron internetowych dla kancelarii notarialnej, będzie można również pokazywać swoje tablice informacyjne z danymi dotyczącymi tego, gdzie dana kancelaria się znajduje.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz