Najem okazjonalny to w naszych przepisach stosunkowo nowe uwarunkowanie, które będzie szczególną umową najmu. Pojawiło się to w roku 2009 i te zmiany miały sprawić, że lepsza sytuację będą mieli właściciele w relacji z najmującym. Jednak mimo tego nadal niewielu właścicieli wie o co chodzi i na taki wynajem się decyduje.

Najem okazjonalny

Przepisy tutaj stanowią, że wyłącznie lokale na cele mieszkaniowe są przeznaczone do najmu okazjonalnego. Jeśli taka umowa ma być ważna będzie trzeba spełnić kilka istotnych warunków. Musi to być forma pisemna i dodatkowo musi być tam dołączone oświadczenie najemcy, że dobrowolnie podda się egzekucji i zobowiązuje się opuszczenia lokalu na podstawie umowy w określonym terenie. Trzeba również tam wskazać kto będzie miał zamieszkać w lokalu, gdy dojdzie do jego obowiązkowego opuszczenia. Musi się pojawić także oświadczenie właściciela, że zgadza się na zamieszkanie osoby, która będzie wskazana jako najemca.

Trzeba także zaznaczyć, że najemca, który dostanie obowiązek opuszczenia lokalu musi wykazać się zgodą z innego lokalu na zamieszkanie. Jest to istotny element takiej umowy i w ciągu 21 dni od jej podpisania takie zapewnienie musi się pojawić, by w ogóle można było podpisywaną umowę traktować jako ta, która będzie się odnosić do norm najmu okazjonalnego. Jeśli to nie zostanie spełnione będzie to zwykła umowa najmu.

Umowa najmu mieszkania

Zapisy odnoszące się do najmu okazjonalnego precyzują zakres praw i obowiązków po stronie właściciela oraz najmującego. I te przepisy mogą mieć charakter różny, cześć z nich będzie atrakcyjna dla najmującego inna dla wynajmujące. W zakresie opłat pobieranych przez właściciela zasady najmu stanowią, że nie może on podnosić czynszu w zakresie innym niż to stanowią odpowiednie zapisy w umowie. Najem okazjonalny nie może być zawarty na więcej niż 10 lat, po upływie których będzie trzeba zawierać nową umowę.

Na czym więc ma polegać ta poprawa sytuacji właściciela najmowanego lokalu?

Przede wszystkim największa zaletą najmu będzie to, że można łatwiej pozbyć się problemowego lokatora i to ważna spawa. Jeśli dodatkowo mamy to zapewnienie, że dana osób ma ewentualnie inny lokal to ważna kwestia, ponieważ po tym jak będziemy mieli wyrok nakazujący eksmisję już nie będzie trzeba czekać na miejsce w bloku socjalnym, by trudny lokator się wyniósł. W przypadku najmu okazjonalnego mamy komfort, ponieważ ta osoba ma teoretycznie zapewnione inne mieszkanie, my mamy w ręku taki dokument i od razu będzie można się tej osoby pozbyć, co będzie korzystne, gdy ktoś chce sprawnie rozwiązać ten problem.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz