Chyba każdy zdaje sobie dziś sprawę z tego, że umowę dotyczącą sprzedaży mieszkania należy zawrzeć przed notariuszem, aby była ona ważna. Okazuje się jednak, że nie jest to wcale jedyna umowa, która powinna przyjąć formę aktu notarialnego. Co ciekawe, każda umowa może mieć taką formę, choć nie każda potrzebuje jej, aby można było uznać jej ważność.

Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby postępować w ten sposób z umową użyczenia, w tym konkretnym przypadku nie ma jednak takiego obowiązku. Z kolei intercyza ma sens tylko wówczas, gdy udamy się do notariusza, w każdym innym przypadku bowiem nie jest ważna.

Kiedy zatem powinniśmy wybrać się do notariusza?

Z sytuacją taką mamy do czynienia między innymi wówczas, gdy chcemy zawrzeć umowę sprzedaży lub darowizny nieruchomości, wspomnianą już intercyzę, umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu, umowę zbycia spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu, umowę o podział spadku, umowę spółki partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statut spółki akcyjnej, a także w sytuacji, w której zależy nam na pełnomocnictwie dla czynności, która dla swej ważności będzie wymagała aktu notarialnego.

Sporządzenie umowy

W polskim prawie, jak widać, umów takich nie ma zbyt dużo, w przypadku wymienionych nie ma jednak mowy o innym rozwiązaniu. Coraz częściej możemy przy tym usłyszeć o osobach, które zawierają u notariusza nawet te umowy, w przypadku których nie ma tego rodzaju wymogu w polskim prawie. Nie wynika to jednak wcale z niewiedzy. Wizyt u notariusza potwierdza, że mamy do czynienia z umowami sporządzonymi we właściwy sposób, ze wszystkimi koniecznymi postanowieniami. Oczywiście, nie oznacza to, że umowy zawarte w innej formie są nieważne, choć rzeczywiście może zdarzyć się i tak, że w ich treści pojawiają się błędy.

Dlaczego u notariusza?

Notariusz jest osobą, która legitymuje się wykształceniem prawniczym i może pochwalić się aplikacją notarialną. Po jej zakończeniu jest zobowiązany przez przepisy polskiego prawa do zdania egzaminu potwierdzającego, że ma odpowiednią wiedzę i zna zarówno treść przepisów prawa, jak i ich zastosowanie. Nic więc dziwnego, że może być on osobą, przed którą jesteśmy w stanie bez obaw zawrzeć umowy najistotniejsze z punktu widzenia obrotu prawnego. Takie działanie jest przy tym postulowane przez polskiego ustawodawcę.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz