Transakcja kupna lokalu mieszkalnego od firmy deweloperskiej łączy się z zawarciem przez strony dwóch umów. Pierwsza z nich to tak zwana umowa deweloperska, druga to umowa przeniesienia własności lokalu. W myśl funkcjonujących przepisów, podczas zawierania pierwszej z wymienionych umów, czyli umowy deweloperskiej, nabywca lokalu ponosi połowę kosztów związanych z opłatami notarialnymi. Drugą połowę ponosi firma deweloperska. Inaczej ma się rzecz w przypadku umowy o przeniesienie własności lokalu. Zazwyczaj to nabywca płaci całość opłat związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego. Koszty uzależnione są od cennika samego notariusza. Zaś wybór samego notariusza, u którego ma być zwarty kontrakt o przeniesienie własności lokalu spoczywa na ogół w rękach dewelopera. Pojawia się tu jednak pytanie, czy jest to legalne? Wywiązanie się przez obie strony z umowy deweloperskiej z reguły prowadzi do zawarcia umowy o przeniesienie własności lokalu.

Sprzedaż mieszkania

Obydwie umowy wiążą się z koniecznością sporządzenia aktów notarialnych. Warto jednak wiedzieć, że ustawa deweloperska reguluje tylko sposób rozłożenia kosztów między nabywcę a dewelopera tylko jeżeli chodzi o umowę deweloperską, czyli tę pierwszą, nie zaś, jeżeli chodzi o umowę przeniesienia własności lokalu. A jak wygląda kwestia taksy notarialnej? Przepisy regulują tę kwestię poprzez narzucenie notariuszom maksymalnej kwoty, jakiej mogą zażądać za sporządzenie aktu notarialnego. Stawki notariuszy są różne. Często zdarza się tak, że ceny żądane przez notariusza, z którego usług chce skorzystać deweloper są wyższe, niż tego, z którego usług chce skorzystać nabywca

  

Komentarze (0)

Zostaw komentarz