Notariusz powoływany jest przez Ministra Sprawiedliwości, który nie tylko gwarantuje mu możliwość sprawnego wykonywania swoich obowiązków, lecz także daje mu siedzibę kancelarii. Może także korzystać z przydzielonej mu ochrony, posiadając tytuł funkcjonariusza publicznego.

notariusz

Głównym zadaniem notariusza jest zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu, a co za tym idzie, ograniczenie liczby sporów w sądzie. Ich praca jednak zdecydowanie różni się od tej, którą wykonują adwokacji – skupiają się oni bowiem tylko i wyłącznie na czynnościach notarialnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw oraz uwzględniania interesów wszystkich stron i osób, które przynajmniej częściowo zaangażowane są w sprawę. Warto podkreślić, że notariusz nie powinien stać po którejkolwiek ze stron – musi być neutralny i, co najważniejsze, bezstronny.

konsultacja prawnicza

Notariusz przygotowuje odpowiedni dokument urzędowy. Sporządza go w języku polskim, a także, posiadając tytuł tłumacza przysięgłego, jeżeli tylko jest to konieczne, w języku obcym. Może również korzystać z pomocy tłumacza przysięgłego, jeżeli sam nie posiada uprawnień do stworzenia tego rodzaju dokumentów. Przygotowany oryginał musi być przechowywany w kancelarii, podczas gdy osoby zainteresowane otrzymaniem kopii zawsze mogą ubiegać się o wypis aktu notarialnego. Nawet po upływie wielu lat, jeżeli tylko zajdzie taka konieczność, w celu wyjaśnienia wątpliwości lub uzyskania kolejnego wypisu notarialnego można zgłosić się do kancelarii notariusza w celu spojrzenia na przygotowany wcześniej dokument oraz pobrania jego kopii. Aby była ona jednak ważna, musi zostać przez notariusza podpisana i opieczętowana.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz