Jeśli wybieramy się do kancelarii notarialnej mamy możliwość nadania urzędowego charakteru naszemu podpisowi, co odbywa się za pośrednictwem notariusza. Krok ten sprowadza się do uznania w jego obecności, że nasz podpis jest autentyczny. Sam podpis również może być złożony w obecności notariusza, a tym, co będzie nam potrzebne do sfinalizowania wspomnianej czynności.

Jest jedynie ważny dowód osobisty lub paszport. W tym miejscu warto podkreślić, że potwierdzenie naszego podpisu przez notariusza nie jest wcale równoznaczne z tym, że podpisany przez nas dokument staje się automatycznie dokumentem urzędowym. W takim przypadku konieczne jest nadanie dokumentowi formy aktu notarialnego, co również można zrobić podczas wizyty w kancelarii.

Urzędowe poświadczenie podpisu jest rozwiązaniem coraz częściej spotykanym. Nie obejdziemy się bez niego, jeśli chcemy spisać pełnomocnictwo do określonej czynności prawnej, a także wówczas, gdy przygotowujemy umowę w sprawie zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak samo dzieje się w przypadku umowy zbycia przedsiębiorstwa, a także w odniesieniu do różnego rodzaju oświadczeń, dla których znakiem rozpoznawczym jest to, że mają charakter majątkowy i niemajątkowy. Czynność ta musi być też wykonana, gdy przygotowywany jest wzór podpisu członka organów osób prawnych.

W praktyce czynność ta nie jest skomplikowana i ogranicza się do wystosowanej przez notariusza wzmiance w poświadczanym dokumencie mówiącej o tym, że podpis, jaki na nim widnieje jest prawdziwy. Podpis może, ale nie musi, zostać złożony w jego obecności.

Poświadczenie podpisu w praktyce

Poświadczenie podpisu zawiera informacje na temat: daty i miejsca, w którym podpis ten został złożony, a także pieczęć i podpis notariusza i jego oznaczenie. Jeśli klient ma takie życzenie, na dokumencie może się też pojawić godzina oraz minuta poświadczenia.

Poświadczenie notarialne

Zgodność dokumentu z prawem

Poświadczenie podpisu pod dokumentem nie zobowiązuje jednak notariusza do tego, aby analizował jego treść, choć w praktyce notarialnej rzadko mamy już do czynienia z przypadkami, w których rejent nie poddaje takiego dokumentu choćby wstępnej analizie. Notariusze zwykle nie poświadczają też podpisu pod dokumentami o treści niepoważnej lub żartobliwej, choć prawo nie wymusza na nich takiego postępowania.

Opłaty

Jeśli poświadczenie podpisu nastąpiło na dokumencie, którego przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną, koszt poświadczenia wynosi 1/10 maksymalnej stawki za podobny dokument sporządzony w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 PLN plus VAT.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz