Często do kancelarii notarialnej przychodzą klienci, którzy zgłaszają iż wydany im został wypis a nie oryginał aktu notarialnego.

Oryginał aktu notarialnego w kancelarii

Zdarza się, że do kancelarii notarialnej przychodzą klienci, którzy chcą uzyskać oryginał, stwierdzają, że zostali oszukani, że pracuje się tutaj nieudolnie, gdyż wydano im wyłącznie wypis a nie oryginał. Wtedy następuje chwila, gdy takiej osobie trzeba będzie wytłumaczyć, że tak właśnie miało być. Nikt już w tej chwili nie pamiętać, że na początku odczytywania aktu notarialnego notariusz tłumaczył, że akt jest jeden i zawsze będzie zostawał w kancelarii u notariusza, a po jego podpisaniu wydany jest wypis, który ma moc oryginały i w godzinach pracy kancelarii można zawsze uzyskać kolejny.

Numer na pierwszej stronie wypisu nie zgadza się z numerem na ostatniej. To również często pojawiające się zastrzeżenie. Otóż jest to poprawna sytuacja. Numer Repertorium A na pierwszej stronie wypisu informuje nas jakim numerem oznaczony jest oryginał a na ostatniej wskazuje się jedynie numer wypisu.

Jeśli pojawiają się literówki

Nawet jeśli w akcie notarialnym jest jakaś literówka nie trzeba od razu podnosić rabanu. Warto zwrócić uwagę na to, czy ta literówka może mieć wpływ na ważność umowy. Jeśli tak się zdarzy notariusz może zastosować narzędzie jakim jest protokół oczywistej pomyłki i dzięki temu będzie można uniknąć problemów z zastosowaniem takiego aktu.

Konsultacja notarialna

Podsumowanie

Na pewno warto pamiętać, że jeśli czegoś nie wiemy, sprawa nie jest jasna to bez problemu będzie można zadawać pytania a rejent bądź też pracownik kancelarii na pewno będzie mógł udzielić nam wszystkie informacje i wyjaśni wszelkie wątpliwości.

Oryginał aktu notarialnego

Wracając do oryginału aktu notarialnego warto przywołać prawo o notariacie i art. 95 ustawy, gdzie mamy wyraźnie zapisane, że akt notarialny w postaci oryginału nie może być wydawany poza miejsce przechowywania. I na tej podstawie wiadomo, że nie można domagać się wydania nam takiego dokumentu.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz