Intercyza to umowa zawierana przez małżonków lub osoby przygotowujące się do zawarcia małżeństwa, które chcą ograniczyć lub całkowicie znieść ustanawianą przez prawo wspólnotę majątkową małżonków, którą nabywa się automatycznie po zawarciu związku małżeńskiego. Umowa musi być zawarta notarialnie pod rygorem nieważności, tak stanowi prawo.

Standardową sytuacją w przypadku małżeństwa jest powstanie wspólnoty majątkowej małżonków określonej przez prawo. Jeśli parze taka sytuacja nie odpowiada, możliwe jest sporządzenie odpowiedniej umowy zwanej dalej intercyzą, która dookreśli sytuację poprzez wprowadzenie rozdzielności majątku, poszerzenie wspólnoty poprzez zjednolicenie dotychczasowego majątku lub wprowadzi rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Intercyza ma formę aktu notarialnego. Najpierw para musi się porozumieć co do sposobu kształtowania wspólnoty majątkowej, a następnie notariusz dokona pisania ustaleń i ich potwierdzenia. Może oczywiście także pomóc w ustalaniu stosunków. Należy podkreślić, że nie każde rozwiązanie zaplanowane przez małżeństwo może być zgodnie z planem zrealizowane. Notariusz może odmówić zapisania niektórych klauzul.

Umowa majątkowa małżeńska

Umowa intercyzy nie może na przykład ustanawiać wspólnoty rzeczy, które dopiero wejdą w przyszłości w posiadanie małżonka w wyniku dziedziczenia, zapisu lub darowizny. Istnieją również prawa niezbywalne, które może posiadać tylko jedna osoba, w tym chociażby wierzytelności z tytułu odszkodowawczego tak, by osoba otrzymująca odszkodowanie nie musiała nim się automatycznie dzielić. Ma to znaczenie zwłaszcza w sytuacji, kiedy jeden małżonek płaci odszkodowanie drugiemu.

Przygotowani do sporządzenia intercyzy nie wymaga specjalnych działań. Potrzebne jest w zasadzie tylko przygotowanie dowodów osobistych, by notariusz mógł potwierdzić tożsamość osób spisujących umowę. Trzeba mieć na uwadze także to, że notariusz za swoją pacę pobiera określone opłaty. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej sumy pieniędzy na ich pokrycie. Minimalna taksa notarialna za sporządzenie intercyzy na dzień przygotowania tekstu to 400 złotych netto. Dodatkowe wypisy mogą oznaczać dodatkowe koszty. Umowa musi być spisywana w kancelarii notarialnej.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz