Dzięki dobrowolnemu poddaniu się egzekucji na mocy aktu notarialnego nie trzeba poświęcać czasu na ubieganie się o swoje prawa na drodze sądowej. Rodzaje takich aktów notarialnych zostały stworzone na podstawie kodeksu postępowania cywilnego.

Jeśli ktoś ma doświadczenie w prowadzeniu procesów na drodze sądowej, wie, że takie procedury są dość skomplikowane. Częste są przypadki, że nawet jeśli argumentacja jest słuszna, przyczyny formalne nie pozwalają rozstrzygnąć sporu. Zatem, czy można mieć pewność, że wierzyciel zabezpieczy swoje interesy, aby tytuł egzekucyjny nie wymagał wprowadzenia procedur sądowych? Najlepiej wcześniej uzyskać oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji.

Oświadczenie niezbędne do egzekucji

Kodeks postępowania cywilnego art. 777 § 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. określa, że tytułem egzekucyjnym jest taki akt notarialny, który posiada oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Forma tego aktu notarialnego jest konkretnie określona, a wszelkie odstępstwa grożą nieważnością. Jeśli takie oświadczenie dłużnika to zabezpieczenia dla wykonania umowy, to forma aktu notarialnego dotyczy jedynie samego oświadczenia dłużnika, a może to być dokument odrębny od samego aktu notarialnego.

Typy oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

Obecnie można wymienić 3 rodzaje oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez dłużnika:

1. Akt notarialny zgodny z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego

Takie oświadczenie powinno zatem zawierać następujące treści:

• określenie, kto jest dłużnikiem, a kto wierzycielem;

• samo oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji na rzecz wierzyciela;

Dobrowolne poddanie się egzekucji

• dokładne określenie świadczenia dłużnika (określenie, czy ma się to odbywać na zasadzie obowiązku zapłaty kwoty pieniężnej, czy wydania konkretnych rzeczy zgodnych co do gatunku albo wydania jednoznacznie określonej rzeczy), konieczne jest także wskazanie podstawy prawnej takiego obowiązku, np. przez wskazanie jakiejś umowy;

• termin wykonania świadczenia.

2. Akt notarialny zgodny z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego

Takie oświadczenie powinno zatem zawierać następujące treści:

• określenie, kto jest dłużnikiem, a kto wierzycielem;

• samo oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji na rzecz wierzyciela;

• określenie, jakie świadczenie pieniężne ma być spełnione;

• określenie terminu albo zdarzenia, jakie ma wpłynąć na wykonanie obowiązku.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz