darowizna - jak dokonać

Jeżeli jedno z małżonków posiada majątek osobisty w postaci nieruchomości, uzyskany czy nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego, a obecnie oboje małżonkowie wspólnie ją zasiedlają i równo partycypują w kosztach i nakładach finansowych, można zawrzeć odpowiednią umowę za zgodą właściciela nieruchomości. Najczęściej stosowaną w takich przypadkach formą darowizny jest przeniesienie własności majątku osobistego do majątku wspólnego, co skutkuje wpisaniem w księdze wieczystej obojga małżonków jako właścicieli nieruchomości na prawach wspólności ustawowej. W przypadku, gdy małżeństwo spisało intercyzę, a co za tym idzie ma rozdzielność majątkową, dokonuje się darowizny połowy majątku osobistego na rzecz drugiej osoby. Jeśli natomiast, co jest sytuacją najczęściej w Polsce spotykaną, małżeństwo ma wspólnotę majątkową, poprzez darowiznę nieruchomości z majątku osobistego, oboje stają się jej właścicielami na zasadzie małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Jest to tak zwana niepodzielna współwłasność łączna, która ustaje jedynie w przypadku śmierci jednego z małżonków, separacji, rozwodu lub ustanowienia rozdzielności majątkowej. Współwłasność łączna, w odróżnieniu od tak zwanej współwłasności ułamkowej lub po części jest bardzo silnym rodzajem zależności, ponieważ wyklucza samodzielne dysponowanie swoją częścią majątku, w tym wypadku nieruchomości, co jest z kolei możliwe w przypadku współwłasności po części. Jeśli chodzi o koszty, to sama darowizna na rzecz współmałżonka jest wolna od podatku, natomiast do zapłacenia są koszty sądowe, wynagrodzenie notariusza, czyli tak zwana taksa notarialna, podatek VAT od tej taksy oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego. Zarówno wysokość kosztów sądowych, jak i taksy notarialnej oraz podatku VAT zależą od wartości nieruchomości, ale wysokość wynagrodzenia notariusza może podlegać negocjacjom.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz