Czym jest umowa zamiany ?

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenosić na drugą stronę własność rzeczy a w zamian za to będzie zobowiązywał się do przeniesienia własności innej rzeczy. Istotą umowy zamiany będzie przede wszystkim wymiana dóbr bez stosowania ekwiwalentu w postaci pieniędzy, choć trzeba podkreślić, że nie wykluczone będą ewentualne dopłaty w przypadku, gdy występuje różnica wartości miedzy zamienionymi rzeczami.

Kiedy taka umowa będzie zawierana u notariusza?

Obowiązek zachowania aktu notarialnego wymagane będzie w momencie, gdy w zamianie uczestniczyć będą nieruchomości, będzie chodziło o użytkowanie wieczyste czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Umowa zamiany a podatki pobierane przez notariusza

W przypadku umowy zamiany w grę będzie wchodziło również pobieranie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawa opodatkowania będzie następująca:

- przy umowie zamiany lokalu mieszkalnego, gdy będzie chodziło o odrębna nieruchomość czy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Podstawa opodatkowania będzie różnica wartości rynkowych zamienianych lokali albo praw do lokali.

- w innych przypadkach podstawą będzie wartość rynkowa rzeczy albo prawa majątkowego, od którego będzie przypadać wyższy podatek.

Od umów zamiany mających za przedmiot nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, prawo do lokalu użytkowego stawka podatkowa będzie 2% w przypadku przeniesienia własności zaś przy innych prawach majątkowych będzie to jeden procent. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania zamiany. Obowiązek będzie ciążył na obu stronach umowy zamiany, które są zobowiązane do tego, by solidarnie dokonać zapłaty podatku. Warto także wiedzieć, że umowy zamiany budynku mieszkalnego albo jego części, lokali mieszkalnych czy praw spółdzielczych są zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli stronami tych umów są osoby zaliczonego do I grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn.

Umowa zamiany a dwie powiązane umowy sprzedaży

umowa sprzedaży

Zamiana to umowa, która jest podobna do sprzedaży. Celem obu umów będzie przeniesienie własności nieruchomości albo prawa. Przy umowie zamiany nie następuje to jednak w zamian za cenę, ale za przeniesienie innej rzeczy, nieruchomości czy prawa. Przy umowie zamiany koszty mogą być niższe niż w przypadku sprzedaży ponieważ będzie różnica w wyliczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych, co będzie stanowić największą cześć kosztów transakcji.

Ustawodawca w sposób preferencyjny traktuje umowy zamiany, gdy będzie chodziło o lokale mieszkalne i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. W tym przypadku podatek od czynności naliczany będzie od różnicy w wartości zamienianych lokali. Może się także zdarzyć, że podatek nie wystąpi, jeśli wartość rynkowa będzie identyczna.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz