Majątek to częsty element sporów pomiędzy partnerami. Może on budzić emocje zarówno podczas pożycia małżeńskiego, jak i po rozpadzie związku. Czym jest podział majątku i ile kosztuje? Odpowiedzi na te pytania poznasz, czytając poniższy tekst.

Czym jest podział majątku?

Wchodząc w związek małżeński, godzimy się na różne prawa i obowiązki. Konsekwencją małżeństwa jest także wspólność majątkowa, która polega na tym, że wybranek czy wybranka są od tej pory współwłaścicielami wszystkich przedmiotów majątkowych, nabytych w trakcie małżeństwa. Jest oczywiście także majątek osobisty, niepodlegający podziałowi – często są to przedmioty kupione osobiście przez każdego z małżonków przed sformalizowaniem związku. Podział majątku następuje po rozwodzie, zdarza się jednak, że jest możliwy także podczas trwania małżeństwa, w tym przypadku konieczne jest jednak wcześniejsze ustalenie rozdzielności majątkowej. W sprawach rozwodowych warto zaufać doświadczonej kancelarii, adwokat rodzinny pomoże również przy podziale majątku. Z kolei w przypadku, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego gruntu, umowa musi zostać spisana u notariusza.

Ile kosztuje podział majątku?

Podział majątku to sprawa trudna, ponieważ trzeba oszacować wartość wszystkich przedmiotów i rozsądzić, jaka część wspólnych dóbr podlega rozdzieleniu. Podczas tego procesu należy ustalić między innymi, czy dana rzecz wchodzi w ogóle do majątku wspólnego, a także, w jakim stopniu występowała równość udziałów w majątku wspólnym. Sąd może także zasądzić zwrot wydatków i nakładów, jakie wniesiono do wspólnoty, oraz podział konkretnej nieruchomości, na przykład domu, w którym mieszkało oboje małżonków.
Jeśli chodzi o koszty związane z podziałem majątku, składa się na nie kilka czynników. Istnieje opłata stała, którą uiszcza się kancelarii za sam wniosek. Jeśli dokument ten zawiera zgodny projekt podziału, opłata ta wynosi 300 złotych, natomiast jeśli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia, jest to 1000 złotych. To jednak nie koniec – do sprawy o podział majątku należy doliczyć koszty notarialne, które są już zależne od wartości majątku, jaki trzeba podzielić. Mogę one wynieść od 100 do nawet 10 000 złotych. Kończąc sprawę, trzeba jeszcze do wszystkiego doliczyć opłatę za wpis do księgi wieczystej.

Czy można podzielić majątek podczas trwania małżeństwa?

Zdarza się również, że małżonkowie z różnych powodów decydują się na podział majątku już w trakcie trwania małżeństwa. Przyczyn nie zawsze należy zawsze szukać w niezgodzie partnerów – powodami mogą być na przykład trudna sytuacja prawna jednego z małżonków, bądź stan, w którym jedno z nich zostanie ubezwłasnowolnione. Najczęściej, pierwszym krokiem do podziału majątku podczas trwania małżeństwa jest wcześniejsze zawarcie umowy o rozdzielność majątkową. Można to zrobić niemal w każdej chwili, a proces ten nie jest skomplikowany. Warto jednak dobrze przemyśleć wszystkie za i przeciw, choć z zasady ustanowienie rozdzielności majątkowej jest odwracalne.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz