Jeśli chodzi o dostęp do zawodu notariusza w krajach europejskich wygląda to nieco inaczej niż w Polsce. W każdym przypadku jednak potrzebne są studia prawnicze. Nie wszędzie jednak prowadzone są szkolenia na kształt naszej aplikacji notarialnej.

Francja

Jeśli ktoś chce być notariuszem we Francji musi uzyskać tytuł odpowiadający magistrowi prawa w Polsce. Następnie odbywa się szkolenie, w trakcie którego konieczny będzie trwający 2 lata staż w kancelarii. Są to studia notarialne, która łącznie trwają trzy lata i kończą się egzaminem a także obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł notariusza – asystenta. Obowiązuje tam zasada numerus clausus, dlatego nie wszyscy notariusze będą mieli swoje kancelarie. Zasada ta oznacza bowiem, że przyznaje się określonemu organowi w kraju prawo do tego, by decydować o tym jak duża będzie liczba notariuszy w kraju czy w poszczególnych regionach. Istnieje więc pewna maksymalna wielkość, która, gdy zostanie osiągnięcia uniemożliwi wejście na rynek pracy kolejnych notariuszy. Podobnie jest także w Luksemburgu, gdzie uzyskuje się dyplom kandydata na notariusza i nie gwarantuje on prawa do własnej kancelarii.

Notariusz w Niemczech

Niemcy i Austria

Po tym jak ukończy się studia prawnicze w Niemczech czy w Austrii nie będzie przeprowadzać się szkoleń osobnych dla notariuszy. Aby zostać notariuszem należy odbyć wspólną dla wszystkich zawodów aplikację prawniczą. Po roku trzeba przystępować do egzaminu a potem rozpoczyna się specjalizację, która będzie trwać między 3 a 6 lat w Niemczech i około 7 lat na terenie Austrii. Późniejszy nabór do danego zawodu opierać się będzie na systemie punktacji, punkty uzyskuje się za ocenę na dyplomie czy z egzaminów na aplikacji wspólnej.

W Hiszpanii i we Włoszech

Jeśli chcemy być notariuszem w Hiszpanii należy dać ogłaszany przez Ministerstwo Sprawiedliwości specjalny egzamin państwowy a potem konkurs na to, by zająć wakat w kancelarii notarialnej. Na terenie Hiszpanii przewiduje się, żę notariuszem można być maksymalnie do 70 roku zycia. Podobne zasady są także w innych krajach w Europie. We Włoszech obowiązkiem kandydata na notariusza będzie staż trwający dwa lata w kancelarii notarialnej. Raz na dwa lata organizowany jest w Rzymie centralny egzamin notarialny.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz