Nie mamy przepisów prawnych, które konkretnie wskazują na to jakie koszty będzie trzeba ponosić, gdy chce się sporządzić akt notarialny. Ta kwestia należy do uznania przez notariusza, którym jednak ustawodawca przygotował maksymalną stawkę opłat.

Taksa notarialna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa dokładnie jakie są maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które zwiększyć można wynagrodzenie za dokonanie czynności poza kancelarią notarialną. Nie oznacza to, że właśnie taką kwotę pobierać będzie od nas notariusz. Koszty dokonania czynności notarialnej notariusz może co do zasady ustalać według własnego uznania, nie przekraczając nigdy granic jakie będą ustalone przez rozporządzenie.

Wysokość taksy notarialnej może zostać ustalona przez notariusza w zasadzie dowolnie, dość powszechną jest praktyką, że ceny ustalone są na maksymalnym poziomie. Można jednak próbować pewnych negocjacji z notariuszem, by skutecznie tą taksę obniżyć. Generalnie sytuacja wygląda tak, że stawka uzależniona jest od wartości czynności jakiej będzie dotyczyć:

1) do 3 000 zł: 100 zł;

2) powyżej 3 000 zł do 10 000 zł: 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł: 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł: 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł: 1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł: 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł: 6 770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

Opłaty u notariusza

Wyjątki

Są również pewne wyjątki, na które dokładnie zwraca uwagę rozporządzenie. Chodzi tutaj między innymi o następujące dokumenty i ich przygotowanie:

- umowa majątkowa małżeńska – 400 zł

- testament – 50 zł

- protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł

- pełnomocnictwo do jednej czynności 30 zł a do więcej niż jednej 100 zł.

Warto pamiętać, że u notariusza ponosimy koszty związane już nie tylko z taksą. Notariusz będzie także pobierał podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym a także podatek od towarów i usług.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz