Zameldowanie stałe i czasowe w sensie prawnym, to od wielu lat kwestia dyskusyjna. W Polsce istnieje obowiązek meldunkowy, jednak jest on różnie respektowany, ponadto kary za brak meldunku nie dotyczą w zasadzie Polaków. Jak dokładnie wygląda kwestia meldunku? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Czy meldunek w 2022 jest obowiązkowy?

Na temat obowiązku meldunkowego powstało wiele różnego rodzaju mitów. Jedni twierdzą, że za jego brak możemy spotkać się z dużymi konsekwencjami, inni, że w praktyce dla Polaków obowiązek meldunkowy nie istnieje. Prawda leży pośrodku, choć paradoks w tym przypadku polega faktycznie na tym, że prawo wymaga od obywatela zameldowania na pobyt czasowy lub stały, lecz nie przewiduje w tym zakresie żadnych kar – przynajmniej jeśli chodzi o obywateli Polski. Ustawa o ewidencji ludności wskazuje na prawa i obowiązki obywateli, jednak sposób egzekwowania prawa jest niejasny. Dokładniej, kara za brak meldunku 2022 to temat szerzej omawiany przez prawników z Lexadvena.com, którzy wiedzą jak przepisy te działają w praktyce. Warto tutaj wskazać, że oficjalnie każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek wskazać meldunek czasowy lub stały. Nie można mieć dwóch meldunków jednego typu, ale jest możliwe posiadania jednego meldunku stałego i jednego tymczasowego. Należy też pamiętać o tym, że miejsce pobytu nie jest tym samym, co zameldowanie.

Jakie są kary za brak meldunku dla cudzoziemców?

W przypadku obcokrajowców sprawa zameldowania jest już traktowana nieco poważniej. Każdy cudzoziemiec, który przebywa w Polsce dłużej niż 30 dni, musi zameldować się na pobyt czasowy lub stały. To miesięczne okno czasowe na znalezienie mieszkania dotyczy jednak obywateli UE, Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu i Islandii. Pozostali cudzoziemcy zobowiązani są do zameldowania się w Polsce w ciągu 4 dni od przyjazdu, a do Urzędu muszą udać się osobiście.
O ile kara za brak meldunku nie jest egzekwowana w przypadku Polaków, o tyle jeśli obcokrajowiec nie dopełni obowiązku, prawie na pewno spotkają go konsekwencje. Zazwyczaj jest to grzywna, a jej wysokość zależy od różnych czynników. Warto też zaznaczyć, że owej grzywnie podlegają w zasadzie tylko obywatele krajów spoza UE, EFTA, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej.

Jak zameldować obcokrajowca?

O zameldowanie musi w Polsce zadbać sam obcokrajowiec. W tym celu powinien udać się urzędu, obecnie wniosek można także wypełnić online. Konieczne jednak będzie dołączenie do wniosku odpowiednich dokumentów: zgłoszenia o pobyt stały, umowy najmu, odpisu z księgi wieczystej, oraz, w razie potrzeby, decyzji administracyjnej czy orzeczenia sądu. Są to dokumenty, które powinni przedstawić obywatele UE lub EFTA, natomiast cudzoziemcy spoza tych obszarów będą musieli przedłożyć w urzędzie ważny paszport i jeden z wymaganych dokumentów: kartę stałego pobytu, zezwolenie na pobyt stały lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy. W przypadkach, w których obcokrajowiec nie ma jeszcze żadnego z tych dokumentów, konieczne może być skorzystanie z usług konkretnej kancelarii.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz