Bardzo często spotyka się sytuacje, w których klienci kancelarii notarialnych zastanawiają się dlaczego nie otrzymali oryginału aktu notarialnego. Co ciekawe, odpowiedź na tę „zagwozdkę” pojawia się podczas odczytywania aktu notarialnego przez notariusza, jednak informacja ta wielu ludziom po prostu umyka.

Kancelaria notarialna

Podczas odczytywania umowy zawsze przywołuje się pouczenie o tym, iż dokument, który dany klient otrzyma jest jedynie wypisem aktu, gdyż oryginał musi pozostać w danej kancelarii przez kolejne 10 lat. Fakt ten jest regulowany przez art. 95 prawa o notariacie, zgodnie z którym oryginał aktu notarialnego nie może zostać wydany poza miejsce jego przechowywania, a więc kancelarię notarialną. Po upływie 10 lat od momentu podpisania umowy notariusz ma obowiązek przekazać akt do sądu wieczystoksięgowego (odpowiedniego dla miejsca działania kancelarii).

Należy wiedzieć, że wypis aktu notarialnego ma moc oryginału. Co więcej, wypis jest wierną kopią treści oryginalnego aktu. Wydanie wypisu następuje po podpisaniu rzeczonego aktu. Jeśli wypis jest kopią treści oryginału, to w takim razie czy są między nimi jakieś różnice?

Owszem, są. Różnica polega na tym, że oryginał jest podpisywany przez notariusza oraz wszystkich przystępujących do czynności. Wypis zaś podpisany jest jedynie przez notariusza, następnie jest opatrzony pieczęcią, a każda strona dokumentu zawiera parafkę. Klient może otrzymać dodatkowe wypisy, w nieograniczonej ilości, w kancelarii, w której podpisywaliśmy umowę. Po upływie 10 lat sytuacja ulega zmianie – chcąc otrzymać wypisy musimy udać się do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego.

Oryginał aktu notarialnego

Wypis aktu notarialnego

Wypisy aktu notarialnego muszą również trafić do odpowiednich instytucji, przy czym strony umowy nie muszą się tym martwić. Czynność ta leży w gestii rejenta. Oczywiście, ilość wypisów będzie różna – w zależności od umowy. Wypisy najczęściej trafiają do sądu wieczystoksięgowego, urzędu gminy, starostwa powiatowego oraz urzędu skarbowego.

Warto dodać jeszcze jedno słowo dotyczące numeracji – klienci kancelarii zastanawiają się dlaczego numery na pierwszej i ostatniej stronie wypisu różnią się między sobą. Wyjaśnienie jest proste -

numer na pierwszej stronie wypisu (nr Repertorium A) opisuje jakim numerem opatrzono oryginał (akt notarialny). Ostatnia strona wypisu zawiera natomiast numer, który dotyczy już samego wypisu aktu, a nie oryginału.

Miejmy nadzieję, że powyższe informacje będą stanowiły pożyteczny zbiór podstawowej wiedzy na temat aktu notarialnego, wypisu oraz różnic między dokumentami.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz