Hipoteka

Hipoteka – uważana przez wielu za najskuteczniejszy sposób zabezpieczenia zapłaty. Najskuteczniejszy, bo nieruchomości nie ukryjemy, a wpis o hipotece do księgi wieczystej zabezpieczy wierzyciela w każdej sytuacji.

Co musimy wiedzieć o hipotece?

Pierwsza rzecz – oświadczenie o ustanowieniu hipoteki składane przez właściciela danej nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Forma ta zapewni zgodność dokumentu z obowiązującymi normami prawnymi, a także poprawność treści. Co więcej, notariusz zajmie się tym, by hipoteka została wpisane do księgi wieczystej. Trzeba wiedzieć, że sama umowa między wierzycielem a właścicielem nieruchomości nie wystarczy. Hipoteka zaistnieje w momencie, gdy zostanie wpisana do księgi wieczystej.

Druga sprawa – wierzytelność hipoteczna będzie zawsze zaspokojona w kolejności priorytetowej względem innych wierzytelności. Wyjątkiem są jedynie: koszty egzekucyjne, należności za prace za okres do trzech miesięcy (do wys. najniższego wynagrodzenia), renty za spowodowane wypadki skutkujące niezdolnością do pracy, chorobą, kalectwem lub śmiercią, a także należności alimentacyjne. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości miałby więcej zobowiązań, a pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nie pokryłyby ich całości, wierzyciel hipoteczny zyskuje pierwszeństwo przy podziale pieniędzy z rzeczonej sprzedaży.

Trzecia kwestia – hipoteka obciąża nieruchomość zawsze, niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem. Z tego względu należy zawsze sprawdzać księgę wieczystą dla danej nieruchomości. Gdy decydujemy się na zakup nieruchomości obciążonej hipoteką, musimy mieć świadomość, iż wierzyciel zażąda od nas spłaty zabezpieczonej nieruchomości. Jeśli nie uda się wierzycielowi uzyskać pieniędzy dobrowolnie, może on doprowadzić do przymusowej sprzedaży nieruchomości przy udziale komornika.

Kredyt hipoteczny

Obciążenie nieruchomości hipoteką nie powinno przekreślać jej w oczach potencjalnego nabywcy. Często spotyka się sytuacje, w których dłużnik sprzedając obciążoną nieruchomość przedkłada odpowiednie zaświadczenie wierzyciela o wysokości zadłużenia. Gdy zadłużenie jest niższe niż cena sprzedaży można część tejże ceny, potrzebnej do spłaty zadłużenia, skierować na rachunek wierzyciela. Po zaksięgowaniu wpłaty wierzyciel wyda odpowiednie dokumenty potrzebne do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Czwarta kwestia – instytucja hipoteki przymusowej (ustanawianej bez zgody właściciela). Hipoteka tego typu jest skutkiem poważnych zaniechań. Aby wpisać taką hipotekę do księgi wieczystej wymagane jest przedłożenie oryginału tytułu wykonawczego (np. nakazu zapłaty podatków) opatrzonego klauzulą wykonalności wydanemu przeciw właścicielowi danej nieruchomości.

Opłaty za ustanowienie hipoteki

Na opłaty za ustanowienie hipoteki składa się kilka rzeczy. Pierwsza – taksa notarialna uzależniona od wysokości hipoteki. Kolejna – opłata za wpisanie hipoteki do księgi wieczystej. Trzeci element – podatek od czynności cywilno prawnych, dla którego podstawą będzie kwota zabezpieczonej wierzytelności.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz