Większość czynności cywilno-prawnych dokonuje się w obecności notariusza i dokumentuje określonym aktem notarialnym. Niekiedy różne okoliczności życiowe sprawiają, że mamy wątpliwości, czy wszystko działo się zgodnie z prawem. W związku z tym pojawia się pytanie, czy można unieważnić dokument, jakim jest akt notarialny, a tym samym cofnąć całą czynność. Otóż akt notarialny jest specyficznym dokumentem urzędowym, który służy jedynie jako potwierdzenie dokonanej czynności.

prawny strzał w dziesiątkę

Nie istnieje więc możliwość unieważnienia dokumentu, jakim jest akt notarialny, ponieważ jest on jakby tylko odzwierciedleniem dokonanej czynności prawnej. Można jedynie mówić o niespełnieniu określonych warunków podczas jego sporządzania, co skutkuje tym, że podpisany dokument jest jest aktem notarialnym. Dzieje się tak wtedy, kiedy nie spełnia pewnych wymogów formalnych, na przykład brak daty jego sporządzenia, nie został podpisany przez strony lub notariusza, nie zawiera wymaganej klauzuli, takiej jak „akt został odczytany, przyjęty i podpisany” lub innego istotnego elementu. Wszelkie braki czy niedopatrzenia bądź błędne dane skutkują po prostu tym, że dany dokument nie może być uznany za zgodny z przepisami prawa akt notarialny. Osobną kwestią jest sprawa ważności lub nieważności samej czynności prawnej objętej aktem notarialnym. Czynność prawną uznaje się za nieważną na przykład wtedy, gdy jest ona sprzeczna z ustawą, jak również z zasadami współżycia społecznego. Kolejnym czynnikiem decydującym o nieważności czynności prawnej jest dokonywanie jej przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych lub nieodpowiednio reprezentowaną. Innym czynnikiem może być wykonanie czynności pod wpływem groźby, istotnego błędu, podstępu, dla pozoru lub w stanie uniemożliwiającym świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Aby potwierdzić nieważność dokonanej czynności prawnej, należy wystąpić na drogę sądową.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz