U notariusza

Na czym polega specyfika poświadczenia podpisu przez notariusza?

Maciej Koper

Jeśli wybieramy się do kancelarii notarialnej mamy możliwość nadania urzędowego charakteru naszemu podpisowi, co odbywa się za pośrednictwem notariusza. Krok ten sprowadza się do uznania w jego obecności, że nasz podpis jest autentyczny. Sam podpis również może być złożony w obecności notariusza, a tym, co będzie nam potrzebne do sfinalizowania wspomnianej czynności.

Jest jedynie ważny dowód osobisty lub paszport. W tym miejscu warto podkreślić, że potwierdzenie naszego podpisu przez notariusza nie jest wcale równoznaczne z tym, że podpisany przez nas dokument staje się automatycznie dokumentem urzędowym. W takim przypadku konieczne jest nadanie dokumentowi formy aktu notarialnego, co również można zrobić podczas wizyty w kancelarii.

Urzędowe poświadczenie podpisu jest rozwiązaniem coraz częściej spotykanym. Nie obejdziemy się bez niego, jeśli chcemy spisać pełnomocnictwo do określonej czynności prawnej, a także wówczas, gdy przygotowujemy umowę w sprawie zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak samo dzieje się w przypadku umowy zbycia przedsiębiorstwa, a także w odniesieniu do różnego rodzaju oświadczeń, dla których znakiem rozpoznawczym jest to, że mają charakter majątkowy i niemajątkowy. Czynność ta musi być też wykonana, gdy przygotowywany jest wzór podpisu członka organów osób prawnych.

W praktyce czynność ta nie jest skomplikowana i ogranicza się do wystosowanej przez notariusza wzmiance w poświadczanym dokumencie mówiącej o tym, że podpis, jaki na nim widnieje jest prawdziwy. Podpis może, ale nie musi, zostać złożony w jego obecności.

Poświadczenie podpisu w praktyce

Poświadczenie podpisu zawiera informacje na temat: daty i miejsca, w którym podpis ten został złożony, a także pieczęć i podpis notariusza i jego oznaczenie. Jeśli klient ma takie życzenie, na dokumencie może się też pojawić godzina oraz minuta poświadczenia.

Poświadczenie notarialne

Zgodność dokumentu z prawem

Poświadczenie podpisu pod dokumentem nie zobowiązuje jednak notariusza do tego, aby analizował jego treść, choć w praktyce notarialnej rzadko mamy już do czynienia z przypadkami, w których rejent nie poddaje takiego dokumentu choćby wstępnej analizie. Notariusze zwykle nie poświadczają też podpisu pod dokumentami o treści niepoważnej lub żartobliwej, choć prawo nie wymusza na nich takiego postępowania.

Opłaty

Jeśli poświadczenie podpisu nastąpiło na dokumencie, którego przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną, koszt poświadczenia wynosi 1/10 maksymalnej stawki za podobny dokument sporządzony w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 PLN plus VAT.

Zobacz