Pełnomocnictwo notarialne a pełnomocnictwo niepoświadczone przez...

PEŁNOMOCNICTWO Pełnomocnictwo to forma oświadczenia woli, która będzie upoważniać do działania w imieniu danej osoby dla danego podmiotu, by wykonywał określone czynności...

Pełnomocnictwo ogólne

Ten wpis będzie dotyczył prawa cywilnego i takiej instytucji, która wykorzystywana jest w codziennym obrocie prawnym. Chodzić będzie o pełnomocnictwo z uwzględnieniem jednego rodzaju...

Dlaczego dostałem wypis, a nie oryginał aktu notarialnego?

Często do kancelarii notarialnej przychodzą klienci, którzy zgłaszają iż wydany im został wypis a nie oryginał aktu notarialnego. Oryginał aktu notarialnego w kancelarii Zdarza...


Notariat w prawie antycznym

Notariat w prawie antycznym w Rzymie Notariusz to słowo, które pochodzi od łacińskiego notarius, które znane było jeszcze na długo przed starożytnym Rzymem. Notarius rzymski był tylko...

Notariat w Polsce

Zadaniem notariatu w Polsce ma być zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i zgodności z obowiązującym prawem. Notariat w Polsce organizowany jest w ramach samorządu zawodowego...